Vse na enem mestu!

Večina lastnikov, ki je dobila obvestilo o vrednosti njihovih nepremičnin (l2010 in l2014) ni preverila stanja v izvornih nepremičninskih evidencah, to je predvsem stanja v zemljiški knjigi in katastrih.

Zemljiška knjiga, zemljiški kataster in kataster stavb so uradne evidence, s katerih se sicer večina podatkov prepiše v register nepremičnin, ne pa vsi podatki.

Predvsem podatki o lastnikih nepremičnin in podatki o identifikacijskih številkah delov stavb so lahko drugačni in se vodijo vzporedno v vsaki evidenci!  

 Preverite zdaj!

Aplikacija VodiNep omogoča pregled podatkov iz vseh evidenc z opozorilom na neskladja.

V Sloveniji je v zemljiški knjigi:

  • vpisanih približno 100.000 pokojnih lastnikov (10% vseh),
  • nekaj 10% lastnikov je vpisanih brez matične številke ali s pomanjkljivimi podatki
  • približno 2/3 stavb, ki niso vknjižene v zemljiško knjigo.

Preverite ali ste med temi lastniki tudi vi!

Preverjate lahko:

  • vaše nepremičnine
  • nepremičnine pravnih oseb
  • nepremičnine fizičnih oseb, če imate za to pravno podlago (dedovanje, izvršba)
  • posamezne nepremičnine, da pridobite seznam in lastnosti pripadajočih nepremičnin, odstopanja znotraj nepremičninskih evidenc,…