Se zavedate sprememb v nepremičninskih evidencah ob pripravi davka na nepremičnine?

V sklopu priprav na davek na nepremičnine vladni uradniki pripravljajo prilagoditev predpisov o evidentiranju nepremičnin, ki spreminja vaše pravice ali obveznosti povezane z nepremičnino, med drugim:

  •   Izbris drugih lastnikov iz registra nepremičnin, če je zemljiškoknjižni lastnik vpisan z matično št., kar pomeni sprememba davčnega zavezanca, izračuna socialnih transferov in drugih pravic ali obveznosti.
  •  Če boste po novem hoteli spreminjati podatke o vaši stavbi, vašem stanovanju in poslovnem prostoru, bo to veliko dražje, saj se bodo podatki o površini spreminjali le preko katastrskih postopkov.
  •    Iz registra nepremičnin, se zaradi optimizacije brišejo celi sklopi podatkov, kar pomeni, da se bo del podatkov vašega nepremičninskega portfelja izgubil.

Del sprememb predpisov, ki se nanašajo na evidentiranje stavb  in posledično na vaše pravice je opisano v članku Dnevnika .

V nadaljevanju prikazujemo primer vpisanega lastnika brez matične številke 107__450__2 , kar pomeni, da je lahko v registru nepremičnin ali zemljiškem katastru drugačen lastnik, to pa kot smo zapisali vpliva na številne pravice in obveznosti.

NAROČITE PREGLED PODATKOV VAŠIH NEPREMIČNIN Z OPOZORILOM NA NEVARNA NESKLADJA!