Sem dedič?

Sem dedič in bi rad v postopku dedovanja preveril status zapustnikovih nepremičnin ali pa bi po zaključku dedovanja preveril pravilnost postopka. V Sloveniji je kar 100.000 pokojnih lastnikov pisanih v zemljiško knjigo. Zanima me seznam, posplošena tržna vrednost, položaj vseh nepremičnin na enem mestu, in obremenitev, plombe ter pravice nepremičnin zapustnika oz. sebe če je postopek že zaključen. Tekom postopka bi bil rad avtomatsko obveščen o spremembah (plombe, zaznambe…) na nepremičninah.

klikni prikaži več