Ali res potrebujete vinjeto za vožnjo po avtocestah na ozemlju Slovenije?

Ali res potrebujete vinjeto za vožnjo po avtocestah na ozemlju Slovenije?

Premislite, če boste kupili vinjeto za slovenske avtoceste saj so še na precej odsekih privatne. Veliko odsekov avtocest in hitrih cest je namreč speljanih po privatnih zemljiščih, a kljub temu upravljavec državne lastnine kontrolira uporabo vinjet.

Poglejmo le en primer:

Gorenjska avtocesta v Vižmarjah

   03-001_IDZNAK_1753_485-3_0

Gorenjska avtocesta v Vižmarjah na p. št. 485/3 KO 1753 Vižmarje je v lasti fizične osebe. Na levi sliki je zemljiškokatastrski prikaz, kjer je omenjena parcela osenčena z zeleno, na desni strani pa je zemljiškoknjižni izpisek, kjer kaže, da je parcela v lasti fizične osebe, pri čemer je v zemljiški knjigi zaznamba zaščitene kmetije.

  

Kako kaže sodna praksa:

poznamo primer, ko je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča na javni kategorizirani cesti ustavil naloženo tovorno vozilo, ko je hotelo zapeljati čez njegovo zemljišče, nato pa se na ukaz policije ni hotel umakniti, saj je trdil da je to njegovo zemljišče. Po ugotovitvah sodišča je to pot, ki naj bi se po odloku štela za javno pot, in je ni mogoče šteti za površino, za katera bi veljala pravila, ki jih določa Zakon o javnih cestah, temveč gre za površino, ki je izključno v zasebni lasti, torej je razpolaganje z njo prepuščeno le njenemu zemljiškoknjižnemu lastniku. Kot kaže sodba Vrhovnega sodišča RS IV Ips 4/2014 je v primeru, da kategorizirana javna pot poteka po privatnem zemljišču in občina ali država z zemljiškoknjižnim lastnikom ni sklenila nobenega pravnega posla ima ta zemljiškoknjižni lastnik na tej cesti vse lastninske pravice in lahko po njegovi potrebi ustavlja promet.

Kako je na naših avtocestah in hitrih cestah za katere moramo kupiti vinjeto za njihovo uporabo? Ali nas bodo kljub kupljeni vinjeti ustavljali zemljiškoknjižni lastniki, posamezne fizične in pravne osebe, ki jih je na teh cestah še precej? Komu bi morali plačati cestnino lastniku ali upravljavcu?

Stanje kaže na to, da je del sistema cestninjenja protiustavnega, saj država ne bi smela imeti pravic za pobiranje cestnine na avtocestah, če so nekateri odseki v privatni lasti. Zakaj bi torej kupovali vinjeto, če se vozimo po nepremičninah privatnih lastnikov in ne države? Ste morda vi lastnik ceste in nam boste pobirali cestnino?

Boste letos kupili vinjeto?

Več podrobnosti o nepremičninah na www.vodinep.si

Boštjan Trobiš, Geonep d.o.o.